Recipe: Tasty Bún riêu

Bún riêu. Bún riêu is a traditional Vietnamese soup of clear stock and rice vermicelli. There are several varieties of bún riêu, including bún riêu cua, bún riêu cá an. Bún riêu is a traditional Vietnamese meat rice vermicelli soup.

Bún riêu Món ăn này gồm bún (bún rối hoặc bún lá) và 'riêu cua'. Riêu cua là canh chua được nấu từ gạch cua, thịt cua giã và lọc cùng với quả dọc, cà chua, mỡ nước, giấm bỗng, nước mắm, muối, hành hoa. Bún riêu is a crab-based Vietnamese noodle soup. You can have Bún riêu using 25 ingredients and 12 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of Bún riêu

 1. Prepare of Bún riêu.
 2. Prepare 10 of pork back bones.
 3. Prepare 1 bunch of dried shrimps.
 4. You need 1 bunch of dried scallops.
 5. You need 20 of roma tomatoes.
 6. You need 1 packages of rice vermicelli (bún).
 7. Prepare 1 tbsp of fish sauce.
 8. You need 1 packages of tofu puffs.
 9. You need 1 packages of mixed Viet veggies.
 10. Prepare 1 packages of basil.
 11. Prepare 1/4 lb of bean sprout.
 12. It's 2 packages of Viet ham.
 13. Prepare 2 small of cube ice (rock) sugar.
 14. It's 1 tsp of tamarind soup mix.
 15. It's 1 tbsp of shrimp sauce.
 16. You need 1 tsp of salt.
 17. It's 1 tbsp of chicken powder.
 18. You need of Egg steamed pork.
 19. You need 1 lb of ground pork.
 20. Prepare 1 tbsp of vegetable oil.
 21. Prepare 1 can of minced crab meat in spices (160 grams).
 22. You need 3 tsp of chicken powder.
 23. Prepare 3 tsp of black pepper.
 24. Prepare 1/2 tbsp of sugar.
 25. It's 6 of eggs.

The dish is made in several versions, but the most popular one is made with a tomato base and goes under the name bún riêu cua. Để làm bún riêu cua ngon, cua phải được giã bằng tay, váng thịt cua mới mềm, mịn và giữ được Mách nhỏ: Mắm tôm tạo nên hương vị đặc trưng của bún riêu, nếu bạn không thích vẫn có thể bỏ ra. Trong các món ăn miền Bắc, bún riêu cua là món ăn ngon có vị riêng từ cua, thơm mùi mắm tôm, cùng nước dùng chua ngọt thanh thanh rất thích hợp với những ngày hè nóng nực. Bún Riêu CUA KHÔNG cần CUA, KHÔNG cần Cua Hộp, tự làm Gia vị Cua thơm ngon đúng vị by Vanh Khuyen. Bún Riêu là món Bún bình dân dùng làm món ăn sáng, trưa, chiều tối.

Bún riêu instructions

 1. Defrost bones and ground pork.
 2. Wash dried shrimp and dried scallops.
 3. Boil pot of water with pork bones, remove bones and wash, then put in new pot of water with dried shrimp, dried scallops and a few cut up tomatoes.
 4. Reduce heat to 3 heat once boiling, heat for 90 minutes and remove surface oil.
 5. Take out bones and add remaining tomatoes.
 6. Increase heat, add shrimp sauce, tamarind soup mix, chicken powder, ice sugar, salt and fish sauce. Top off pot with water.
 7. Wash tofu puffs with hot water, put in pot and cook, then remove. Reduce heat.
 8. Cook rice vermicelli separately as directed by package.
 9. Cook fish tofu.
 10. Wash bean sprout, Vietnamese vegetables, basil, slice Vietnamese ham.
 11. Pour oil in plate and add minced crab meat with spices, ground pork and eggs.
 12. Add chicken powder, black pepper and sugar. Mix well and steam for 23 minutes at high heat.

Bún riêu is a traditional Vietnamese soup of clear stock and rice vermicelli. In this dish, various freshwater paddy crabs are used, including the brown paddy crab found in rice paddies in Vietnam. Bún riêu là một trong những loại bún dân dã được nhiều người yêu thích. Tại Sài Gòn có nhiều nơi bán món bún này với hương vị thơm ngon. Quán bún riêu theo vị Nam Bộ, nước lèo đậm vị không gắt.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel